زمهریر نبودنت ... . آرزوهایت بزرگ بود... و من بسیار کوچک. تو بال برای پرواز خواسته بودی من زمین گیرت کرده بودم با این همه فراموشم مکن وقتی کنار من هستی و در آسمان آرزوهایت پرواز میکنی. http://30gar-qam.mihanblog.com 2020-07-06T01:21:37+01:00 text/html 2017-03-28T07:50:08+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی امروز کفش ها را دور انداختم http://30gar-qam.mihanblog.com/post/917 <div>ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺧﺮﻳﺪﻡ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻧﮑﺮﺩ، ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ.</div><div>ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ، ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ، ﺩﺭﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ.</div><div>ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ. ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ.</div><div><br></div><div>ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ حملش ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﻮﺩ. ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ.</div><div>ﺍﻣﺮﻭﺯ کفش ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ!</div><div><br></div> text/html 2017-03-28T07:47:11+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی گذشته را پاک کنید http://30gar-qam.mihanblog.com/post/916 <div>پاک کنید&nbsp;</div><div>گذشتهء تمام شده را.&nbsp;</div><div>اگر عکسی دارید که شمارا به عمق گذشته بر میگرداند..اگر نوشته ای از رفته ها دارید..اگر گلی خشک شده در گلدان گوشه اتاق شمارا ساعتها به رویاهای دور تمام شده میکشاند..</div><div><br></div><div>پاک کنید!!!!</div><div><br></div><div>گذشته ای که تورا متوقف میکند مانع از جریان انرژیهای جدید است.</div><div>پاک کنید انرژیهای صرف شده و تمام شده را..</div><div>راه را برای انرژیهای تازه باز کنید.</div><div>برای رویاهای تازه</div><div>آدمهای تازه</div><div>راه را برای زندگی تازه تر باز کنید</div><div><br></div> text/html 2017-03-28T07:44:41+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی ... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/915 <div>سیاره ى ما دیگر</div><div>&nbsp;نیازى به آدم هاى موفق ندارد!&nbsp;</div><div>این سیاره به شدت نیازمند&nbsp;</div><div>افراد صلح جو، درمانگر، ناجى، قصه گو و عاشق است.&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2017-03-28T07:42:47+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی داستان کوتاه http://30gar-qam.mihanblog.com/post/914 گویند شیری درجنگل مریض بود. روباهی نزد او رفت و به او گفت: شفای سلطان در این است که یک گور خر شکار کنی و من با روده گور خر شما را مداوا می کنم . شیر گور خری را شکار کرد و شکم آن را پاره کرد. روباه مکار با روده گور خر، شیر را محکم بست. خورشید که بالا آمد، در اثر گرما روده خشک می شد و به شیر فشار می آمد و نعره می کشید . موشی نزد شیر رفت و گفت: من می توانم ترا نجات دهم . او شروع به خوردن روده کرد. شیر آزاد شد ،ولی از آن جنگل فرار کرد. اهالی جنگل علت را پرسیدند. شیر گفت: در جایی که روباه ببندد و موش باز کند، جای ماندن نیست!! text/html 2016-10-25T06:35:00+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی نقطه ی آغاز http://30gar-qam.mihanblog.com/post/913 <p> تا پیش از کشفِ عددِ صفر، بشر گمان می‌کرد که عددِ یک، ابتدای هر چیز است. قرن‌ها طول کشید تا بفهمد که صفر هم ابتدای چیزی نیست و همیشه همه‌چیز خیلی پیش‌تر از آن شروع می‌شود که نقطه‌ی آغاز است... </p> <p> "وردی که بره ها میخوانند" </p> <p>رضا قاسمی<br> </p> <p>به ما بپیوندید : </p> <p>Https://telegram.me/zamharir1 </p> text/html 2016-10-20T13:11:00+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی ادب http://30gar-qam.mihanblog.com/post/912 <p>ادب مدرک نیست! ادب یعنی به همسرت امنیت به فرزندانت محبت به پدر و مادرت خدمت و به دوستانت شادی راهدیه کنی برای جامعه نعمتی باشی و هرکجا و در هر لباسی و هر پستی که هستی انسان باشی . </p> <p><br> </p> <p>به کانال زمهریر بپیوندید </p> text/html 2016-10-19T08:58:05+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی لینک کانال زمهریر http://30gar-qam.mihanblog.com/post/911 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">درود دوستان و بازدیدکنندگان گرامی ،</font><div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">کانال زمهریر با هدف ایجاد محیطی ادبی_فرهنگی پذیرای حضور شما عزیزان است .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">سپاس فراوان.</font></div><div><font color="#3366ff"><br></font></div></div><div><a href="https://telegram.me/zamharir1" target="_blank" title="زمهریر ..."><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#3333ff">زمهریر ...</font></a></div> text/html 2016-10-19T08:20:21+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی آدمها http://30gar-qam.mihanblog.com/post/910 <font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#000099">آدمها مثل</font><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"> <b>کتابند</b> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099">از روی بعضی باید </font><b><font color="#3333ff">مشق </font></b><font color="#000099">نوشت وآموخت</font></font><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099">از روی بعضی باید </font><b><font color="#3333ff">جریمه</font></b><font color="#000099"> نوشت و عبرت گرفت،</font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099">بعضی ها را باید </font><font color="#3333ff"><b>نخوانده</b> </font></font><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#000099">کنار گذاشت،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099">و بعضی هارا باید </font><b><font color="#3333ff">چندبار خواند</font></b><font color="#3333ff"> </font><font color="#000099">تا معنیشان را فهمید...</font></font></div> text/html 2016-10-19T08:14:50+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی فرهنگ http://30gar-qam.mihanblog.com/post/909 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">برای کشتن یک جامعه روشی ساده به کار گیرید :&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">بر فرهنگ آنان تمرکز کنید،</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">ابتدا کتاب را از آنان بگیرید و بعد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663300">سرشان را درون تلوزیون فرو کنید ...</font></div><div><font color="#663300">کارل_پوپر</font></div> text/html 2016-07-12T04:54:40+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی چقدر زود دیر می شود ... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/908 <font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">حرف های ما هنوز نا تمام ...</font><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">تا نگاه می کنی :</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">وقت رفتن است</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">باز هم همان حکایت همیشگی !</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">پیش از اینکه با خبر شوی</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">آی ... ای دریغ و حسرت همیشگی</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">ناگهان</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">چقدر زود</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">دیر می شود !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333"><br></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663333">قیصر امین پور.</font></div> text/html 2016-07-12T04:51:23+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی بعد از تو http://30gar-qam.mihanblog.com/post/907 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666">از حلق ماهی های تُنگ ،</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666">آب خوشی پایین نرفت</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666">بعد از تو اقیانوس هم&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666">تسکین ماهی ها نشد&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#003333"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#003333"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#336666">محمود اعظمی</font></div> text/html 2016-06-01T05:13:34+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی ولی... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/906 <b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><font size="3">چه مغرورم!ولے آنقدر زنجیرم به احساسم<br><br>که تا رد مےشوے کج مے کنم سمتِ تو راهم را...</font></b> text/html 2016-06-01T05:05:16+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی دور از من http://30gar-qam.mihanblog.com/post/905 <span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);">دور از منی و فاصله</span><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);">بسیارودلم تنگ ،باید که</span><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);">نسیمی برساند خبرت را....</span> text/html 2016-05-02T05:58:55+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی یک نفر نیست بپرسد http://30gar-qam.mihanblog.com/post/904 <b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);">سالها رفت و هنوز<br>یک نفر نیست بپرسد از من<br>که تو از پنجره عشق چه ها می خواهی<br>صبح تا نیمه ی شب منتظری<br>همه جا می نگری<br>گاه با ماه سخن می گویی<br>گاه با رهگذران<br>خبر گمشده ای می جویی<br>راستی گمشده ات کیست؟</b><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);">کجاست؟</b> text/html 2016-05-02T05:56:57+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی پس از تو حال من خوب است http://30gar-qam.mihanblog.com/post/903 <b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><font size="3">پس از تو حال من خوب است؛ یک تصویر می خواهی؟</font></b><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><font size="3">شبیه ساعتی بعد از وقوع زلزله در بَم</font></b> text/html 2016-05-02T05:51:37+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی بعد از این اقرار http://30gar-qam.mihanblog.com/post/902 <b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><font size="4"><font color="navy">دوستت دارم زیاد ،&nbsp;</font></font></b><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><font size="4"><font color="navy">اما نمی گویم به تــــــو!&nbsp;</font></font></b><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><font size="4"><font color="navy">چون که عاشق بعد از این اقرار&nbsp;</font></font></b><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);"><font size="4"><font color="navy">تنها می شود ....</font></font></b> text/html 2016-04-30T06:48:01+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی زن http://30gar-qam.mihanblog.com/post/901 <font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 20.8px;">بچہ ڪہ بودم&nbsp;</span><br style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;">فڪر مے ڪردم زنها فقط مادران خوبے هستند</span><br style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;">نمے دانستم&nbsp;</span><br style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;">بهانہ بازگشت سربازان از جنگ</span><br style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;">یا بالا رفتن پرچمهاے صلح</span><br style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;">یا پارو زدنهاے قایقرانان در امواج سهمگین</span><br style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;">یا خلق بهترین شعرهاے عاشقانہ جهان</span><br style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;">بہ شوق دیدن لبخند" زن" است</span></b></font> text/html 2016-04-30T06:45:50+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی می خواهمت http://30gar-qam.mihanblog.com/post/900 <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px;">قایق قسمت اگر</span><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px;">دور کند از تو مرا</span><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px;"><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px;">رود... را سمت تو</span><br style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px;">بر عکس شنا خواهم کرد</span></font> text/html 2016-04-30T06:43:44+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی بعد از تو ... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/899 <b style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(245, 250, 255);">دو جین کار سرم ریخته..!!<br><br>اول باید خورشید را به آسمان&nbsp;<br>سوزن کنم...<br>و بعد منت ماه را بکشم تا به شب&nbsp;<br>برگردد...<br>سپس بادها را هل بدهم تا دوباره<br>وزیدن بگیرند...<br>و آنقدر با گل ها حرف بزنم تا به یاد<br>آورند روزی زیبا بوده اند...<br><br>بعد از تو...........<br>این دنیا یک عمر کار دارد<br>تا دوباره دنیا شود..!!</b> text/html 2015-11-08T21:14:00+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی عقرب عاشق http://30gar-qam.mihanblog.com/post/898 <p>دم به کله می کوبد و شقیقه اش دو شقه می شود </p> <p>بی آنکه بداند حلقه آتش را خواب دیده است ... </p> <p>عقرب عاشق </p> <p>"حسین پناهی" <strong></strong> </p> text/html 2015-10-12T15:49:31+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی سیرم ز عمر خود ... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/897 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8107439884/siram.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-10-12T15:40:07+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی ای عشق... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/896 <div align="center"><img src="http://y21.imgup.net/ytu67220.jpg" alt="1111" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-09-17T11:10:49+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی خوشا به من http://30gar-qam.mihanblog.com/post/895 <div align="center"><font color="#FF6666" size="3">خوشا که <b>قامتم </b>رسد به میوی <b>خیال </b>تو ...<br></font><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8156430092/nature_fruit_leaves_hd_wallpaper_Copy.jpg" alt="456" align="bottom" height="344" hspace="0" border="0" vspace="0" width="611"></div> text/html 2015-09-17T11:06:50+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی بــی تو http://30gar-qam.mihanblog.com/post/894 <font color="purple" size="3"><b>بــی تو</b> ،<br> زنـدگی ،<br> <b>تلاش بی معنایی</b> برای<b> نمردن</b> است ... </font> text/html 2015-09-17T11:04:18+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی ... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/893 <img src="http://irsun24.ir/iransun/uploads/91/Series/SherNegari/04/10.jpg" alt="11" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"> text/html 2015-09-17T11:01:38+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی کاش چون پاییز بودم http://30gar-qam.mihanblog.com/post/892 <div align="center"><font color="DarkOrchid" size="2"><b>کاش چون پاییز بودم</b></font><br><font color="DarkOrchid" size="2"><b> کاش چون پاییز خاموش وملال انگیز بودم.</b></font><br><font color="DarkOrchid" size="2"><b> برگهای آرزوهایم , یکایک زرد می شد,</b></font><br><font color="DarkOrchid" size="2"><b> آفتاب دیدگانم سرد می شد,</b></font><br><font color="DarkOrchid" size="2"><b> آسمان سینه ام پر درد می شد.</b></font><br><font color="DarkOrchid" size="2"><b> وه ... چه زیبا بود, اگر پاییز بودم,</b></font><br><font color="DarkOrchid" size="2"><b> </b></font><font color="DarkOrchid" size="2"><b>وحشی و پر شور ورنگ آمیز بودم,</b></font><br><br><a rel="nofollow" href="http://www.beytoote.com/art/song/beautiful-fall2-lyrics.html" target="_blank"><img title="رد پایی در مه" class="imgpanel" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en936.jpg" alt="رد پایی در مه" height="413" border="0" width="405"></a></div> text/html 2015-09-17T10:58:13+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی به عشق تو پیر می شوم ... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/891 <div align="center"><font color="purple" size="3">تمام <b>دنیا</b> ،</font><br><font color="purple" size="3"> محله‏ ی کوچکی ‏ست</font><br><font color="purple" size="3"> که <b>تو</b> در آن<b> متولد</b> می شوی !</font><br><font color="purple" size="3"> و من ،</font><br><font color="purple" size="3"> میان <b>بازیِ بچه ‏های محله</b> ،</font><br><font color="purple" size="3"> به <b>عشق تو</b> پیر می شوم ... </font></div> text/html 2015-09-17T10:54:55+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی فقط با تو پروانه می شوم ... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/890 <div id="post_message_5545919"> <font color="Teal" size="3">نمیدانم چرا ،<br> از بین این همه <b>آدم</b> ،<br> فقط به <b>تو</b> پیله کرده ام !<br> شاید ،<br> فقط با تو<b> پروانه</b> می شوم ...</font><font size="3"><br> </font><br> <br> <img title="رد پایی در مه" class="imgpanel" src="http://s3.picofile.com/file/7404594729/one_window_blogfa_com_59.jpg" alt="رد پایی در مه" border="0"> </div> text/html 2015-08-28T11:24:18+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی این روزها ... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/889 <div align="center"><font color="purple" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ایـن روزهـا ،</font><br><font color="purple" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> بـیشـتـر از هـمـه <b>شـعـر</b> مـیخـوانـم</font><br><font color="purple" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> بـایـد مـطـمـئن شـوم <b>قـبـل از مـن</b> ،</font><br><font color="purple" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> <b>تـو</b> را نســروده بـاشـنـد !<br><br><br></font></div> text/html 2015-08-26T08:49:59+01:00 30gar-qam.mihanblog.com فاطمه اسدی عشق... http://30gar-qam.mihanblog.com/post/888 <div id="post_message_5495793"> <i><div align="center"><font size="2"><font color="darkgreen">مثل <b>موصل</b> شده اشغال دلم در دستت</font></font><br> <font size="2"><font color="darkgreen">عشق بی رحم تر از <b>داعش</b> و<b> تکفیری</b> بود</font></font><br> <font size="2"><font color="#006400">.</font></font><br> <font size="2"><font color="#006400">.</font></font><br> <font size="2"><font color="#006400">.</font></font></div><font size="2"><font color="#006400"><div align="center"><img title="اتاق زیر شیروونی دختر،پسرای بارووووووونی" class="imgpanel" src="http://www.up3.98ia.com/images/wn4r20bsows1ubhqpz64.jpg" alt="اتاق زیر شیروونی دختر،پسرای بارووووووونی" border="0"></div></font></font></i> </div>