تبلیغات
زمهریر نبودنت ... . - مطالب هفته سوم آبان 1394
دوشنبه 18 آبان 1394

عقرب عاشق

   نوشته شده توسط: فاطمه اسدی    

دم به کله می کوبد و شقیقه اش دو شقه می شود

بی آنکه بداند حلقه آتش را خواب دیده است ...

عقرب عاشق

"حسین پناهی"